Artikkel om URSZULA REK som selger sin kreative kunst i Julehuset.